• Fordeler og opgør havari grosse (havari grosse dispache).
  • Fordeler og opgør havari partikulare (havari partikulare dispache).maletsejl
  • Udarbejder elektroniske dispacher, som giver rederierne mulighed for hurtigt at fremsende dispache til co-assurandører og opnå hurtig betaling fra disse.
  • Opgør vareskade.
  • Opgør tidstab.
  • Opstiller krav mod tredjemand. (f.eks. i kollisionssager).
  • Fordeler erstatning til og fra tredjemand mellem rederi og forsikringsselskab.
  • Fordeler bjærgeløn mellem rederi, kaptajn og besætning i henhold til Sølovens bestemmelser.
  • Fordeler provenu mellem skadelidte ved ansvarsbegrænsning i henhold til tonnage- og globalbegrænsningsreglerne.
  • Udarbejder juridiske responsa inden for søret, søforsikring og hertil relaterede emner.
  • Mediation/konfliktmægling.

Select language

Go to top